Tiểu học Trần văn Ơn

Lượt truy cập

Đang online: 36
Hôm nay: 88
Hôm qua: 91
Tuần này: 88
Tuần trước: 493
Tháng này: 23761
Tháng trước: 26094
Tất cả: 266374

Hội Cha Mẹ Học Sinh

Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh 2016 - 2017
Ngày đăng:(16/10/2016)
Cũng như hàng năm chuẩn bị vào năm mới, nhà trường đều tổ chức đại hội đại biểu cha mẹ học sinh nhằm đánh giá hoạt động hội của năm học trước, bàn phương hướng nhiệm vụ của năm học mới đồng thời kiện toàn ban đại diện chọn những người có tâm huyết với giáo dục, hiểu giáo dục có năng lực thuyết phục tuyên truyền để giúp đỡ cán bộ GV trường phối hợp với nhà trường giúp con em học tốt và tạo điểu kiện học tập tốt hơn cho các em...
Xem thêm
Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh năm học 2018 - 2019
Ngày đăng:(08/10/2018)
Nhằm mục đích phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc phổ biến đường lối, chính sách giáo dục nói chung và nhiệm vụ từng năm học nói riêng; trong việc lập kế hoach công tác của Hội toàn trường và chi hội trong cả năm học và từng thời gian cụ thể.Theo dõi và đôn đốc các cha mẹ học sinh thực hiện nghị quyết của Đại hội HCMHS đầu năm học và các kế hoạch công tác cụ thể giữa các kỳ họp trong năm học. Ban thường trực Hội CMHS toàn trường đã lên kế hoạch cho đại hội CMHS năm học 2018 - 2019 như sau
Xem thêm
Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh
Ngày đăng:(19/10/2014)
Hàng năm chuẩn bị vào năm mới, nhà trường đều tổ chức đại hội đại biểu cha mẹ học sinh nhằm đánh giá hoạt động hội của năm học trước, bàn phương hướng nhiệm vụ của năm học mới đồng thời kiện toàn ban đại diện chọn những người có tâm huyết với giáo dục,hiểu giáo dục có năng lực thuyết phục tuyên truyền...
Xem thêm
Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh năm học 2015 - 2016
Ngày đăng:(03/11/2015)
Hàng năm chuẩn bị vào năm mới, nhà trường đều tổ chức đại hội đại biểu cha mẹ học sinh nhằm đánh giá hoạt động hội của năm học trước, bàn phương hướng nhiệm vụ của năm học mới đồng thời kiện toàn ban đại diện chọn những người có tâm huyết với giáo dục, hiểu giáo dục có năng lực thuyết phục tuyên truyền để giúp đỡ cán bộ GV trường phối hợp với nhà trường giúp con em học tốt và tạo điểu kiện học tập tốt hơn cho các em...
Xem thêm