Tiểu học Trần văn Ơn

Lượt truy cập

Đang online: 63
Hôm nay: 115
Hôm qua: 91
Tuần này: 115
Tuần trước: 493
Tháng này: 23788
Tháng trước: 26094
Tất cả: 266401
Các khoản thu tháng 1 và tháng 2 năm 2014
Ngày Đăng: 07/01/2014
Căn cứ theo công văn số 1128/UBND-TCKH ra ngày 30/09/2013 trường sẽ thu các khoản theo bảng sau

Thông báo  thu tiền tháng 11/2014

Căn cứ theo công văn số: 1195/UBND-TCKH ngày 03/09/2014 của Ủy Ban Nhân Dân và Tài Chính Kế Hoạch Q.11

Trường sẽ thu các khoản trong tháng 11/2014 như sau:

 

Lớp 1 /1+Lớp1/2 :TCTA

1

Tiền ăn bán trú :28,000 đồng/ngày x20 ngày:

560,000

đồng

2

Tổ chức học 2 buổi /tháng :

60,000

đồng

3

Tăng cường tiếng Anh / tháng :

70,000

đồng

4

Tổ chức phục vụ bán trú / tháng :

80,000

đồng

6

Tiền vệ sinh phí  bán trú / tháng :

10,000

đồng

7

Tiền nước uống bán trú/ tháng :

10,000

đồng

8

Năng khiếu /tháng :

30,000

 

 

Cộng

820,000

đồng

Lớp 1 /3+Lớp1/4  lớp bán trú

1

Tiền ăn bán trú :28,000 đồng/ngày x20 ngày:

560,000

đồng

2

Tổ chức học 2 buổi /tháng :

60,000

đồng

3

Anh văn tự chọn / tháng :

30,000

đồng

4

Tổ chức phục vụ bán trú / tháng :

80,000

đồng

5

Tiền vệ sinh phí  bán trú / tháng :

10,000

đồng

6

Tiền nước uống bán trú/ tháng :

10,000

đồng

7

Năng khiếu /tháng :

30,000

đồng

 

Cộng

780,000

đồng

Lớp 2 /1+Lớp 2/2+3/1+3/2 :TCTA

1

Tiền ăn bán trú :28,000 đồng/ngày x20 ngày:

560,000

đồng

2

Tổ chức học 2 buổi /tháng :

60,000

đồng

3

Tăng cường tiếng Anh / tháng :

70,000

đồng

4

Tổ chức phục vụ bán trú / tháng :

80,000

đồng

5

Tiền vệ sinh phí  bán trú / tháng :

10,000

đồng

6

Tiền nước uống bán trú/ tháng :

10,000

đồng

7

Tin học/tháng :

30,000

đồng

 

Cộng

820,000

đồng

Lớp 2 /3+Lớp 2/4 +3/3+3/4

1

Tiền ăn bán trú :28,000 đồng/ngày x20 ngày:

560,000

đồng

2

Tổ chức học 2 buổi /tháng :

60,000

đồng

3

Anh văn tự chọn /tháng :

30,000

đồng

4

Tổ chức phục vụ bán trú / tháng :

80,000

đồng

5

Tiền vệ sinh phí  bán trú / tháng :

10,000

đồng

6

Tiền nước uống bán trú/ tháng :

10,000

đồng

7

Tin học/tháng :

30,000

đồng

8

Năng khiếu /tháng :

30,000

đồng

 

Cộng

810,000

đồng

Lớp 4/1+Lớp 4/2 +5/1+5/2:TCTA

1

Tiền ăn bán trú :28,000 đồng/ngày x20 ngày:

560,000

đồng

2

Tổ chức học 2 buổi /tháng :

60,000

đồng

3

Tăng cường tiếng Anh / tháng :

70,000

đồng

4

Tổ chức phục vụ bán trú / tháng :

80,000

đồng

5

Tiền vệ sinh phí  bán trú / tháng :

10,000

đồng

6

Tiền nước uống bán trú/ tháng :

10,000

đồng

 

Cộng

790,000

đồng

Lớp 4/3+Lớp 4/4 +Lớp 5/3

1

Tiền ăn bán trú :28,000 đồng/ngày x20 ngày:

560,000

đồng

2

Tổ chức học 2 buổi /tháng :

60,000

đồng

3

Anh văn tự chọn /tháng :

30,000

đồng

4

Tổ chức phục vụ bán trú / tháng :

80,000

đồng

5

Tiền vệ sinh phí  bán trú / tháng :

10,000

đồng

6

Tiền nước uống bán trú/ tháng :

10,000

đồng

7

Tin học/tháng :

30,000

đồng

 

Cộng

780,000

đồng

Ngoài ra trường còn tổ chức các lớp Anh văn như sau:

Anh văn AMA /tháng (Có Gv nước ngoài ):

                             220,000

đồng

Anh văn Dyned /tháng :

                             130,000

đồng

Anh văn Phonics/tháng :

                               80,000

đồng

Anh văn I Learn/tháng:

                             200,000

đồng

 

Quận 11, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Hiệu trưởng

Phạm Thanh Minh