Tiểu học Trần văn Ơn

Lượt truy cập

Đang online: 50
Hôm nay: 102
Hôm qua: 91
Tuần này: 102
Tuần trước: 493
Tháng này: 23775
Tháng trước: 26094
Tất cả: 266388

Thông Tư - Văn Bản - Quyết Định

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày đăng:(24/11/2016)
Bộ GD&ĐT ban hành TT22 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong TT30 chứ không thay thế TT30. Do đó, khi TT22 có hiệu lực (từ ngày 06/11/2016), việc đánh giá học sinh tiểu học thực hiện theo các quy định của Thông tư 30 và những sửa đổi, bổ sung được quy định trong TT22, thể hiện trong văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Thông tư đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT.
Xem thêm
Thông Tư 55/2011/TT-BGDĐT
Ngày đăng:(23/10/2018)
Nhằm hướng dẫn cụ thể Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Thông Tư 55/2011/TT-BGDĐT đã được ban hành với nội dung như sau
Xem thêm
thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014
Ngày đăng:(04/11/2014)
V/v hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học
Xem thêm
Công Văn 4161/GDĐT-TH
Ngày đăng:(19/01/2015)
V/v hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ I năm học 2014-2015 - cấp Tiểu Học
Xem thêm
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 21
Ngày đăng:(30/03/2016)
Tìm hiểu thêm về thông tư liên tịch 21- QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP
Xem thêm
Thông Tư 35/2015/TT-BGDĐT
Ngày đăng:(06/04/2016)
Ngày 31/12/2015 Bộ GDĐT đã ban hành thông tư 35 thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Xem thêm